top of page

Taina sfântului botez

Taina Sfântului Botez reprezintă o mare bucurie și responsabilitate pentru toți cei implicați în organizarea sau săvârșirea ei și are un mare impact sufletesc asupra tuturor, nu numai asupra celui ce urmează a se boteza. De aceea este foarte importantă pregătirea sufletească a celor care participă la slujbă.

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru săvârșirea slujbei Botezului sunt următoarele:

 • nașii copilului să fie de confesiune ortodoxă și să poată rosti Crezul (Simbolul credinţei) 

 • părinții și nașii sunt invitați la o întâlnire preliminară pentru a ne cunoaște

 

Cei care doresc să primească Taina Sfântului Botez sunt rugați să se adreseze părintelui Marius-Adrian Călin la telefon 01794631820 cu care vor stabili o întâlnire prealabilă și toate detaliile organizatorice. Alternativ ne puteţi contacta pe adresa de E-mail a parohiei: contact@biserica-heidelberg-bruchsal.de

 

Christening

Cele necesare pentru taina Botezului

 1. Certificatul de naștere al pruncului(copie), de pe care se vor lua datele pentru întocmirea certificatului de Botez.

 2. Lumânarea pentru nași – semn al luminii lui Hristos. Uneori lumânarea este împodobită cu flori, care simbolizează faptele bune (roadele credinței).

 3. O Biblie ca dar din partea nașilor - Biblia sau Sfântă Scriptură este piatra de temelie a vieții creștinului - pe prima pagină se pot scrie câteva cuvinte ca amintire din partea nașilor.

 4. O icoană ca dar din partea nașilor - de preferat cu ocrotitorul spiritul al pruncului. Icoana este element important în viața creștinilor ortodocși și este cu atât mai utilă copiilor crescuți în țări neortodoxe pentru păstrarea propriei identități spirituale.  

 5. Untdelemnul de măsline – semn al milei lui  Dumnezeu care se revarsă asupra celui ce se botează. Untdelemnul va fi binecuvântat de preot și folosit pentru ungerea copilului; apoi poate fi luat acasă pentru ungerea copilului după baie.

 6. Pânza Botezului (crișmă / pânza de mir) – pânza de culoare albă în care se primește pruncul de către nași atunci când se scoate din apa botezului.

 7. Fașa (panglica de Botez, de circa 50 cm) - cu care preotul stropeşte faţa celui ce se botează zicând: Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 8. Cruciulița Botezului – din partea nașilor pentru prunc, pe care preotul o binecuvântează, fiind semn al urmării lui Hristos: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Mc. 8,34). Crucea va fi purtată de copil ca amintire a Botezului și a purtării crucii, a jertfei care definește viața oricărui creștin.

 9. Păturica de învelit și un prosop mare alb și gros, în care nașii vor primi pe prunc imediat după Botez (trebuie să fie suficient de mare pentru ca pruncul să poată fi înfășurat);

 10. Un prosop cu care preotul se șterge după ce scoate pruncul din cristelniță. 

Mai trebuie să ținem următoarele lucruri:

 

 1. Este foarte sănătos pentru copil ca părinții și nașii să își pregătească sufletul de botez prin spovedanie şi un mic canon de rugăciune pentru ca botezul să nu rămâne un simplu act formal. 

 2. Contribuția financiară a nașilor sau a părinților din ziua botezului nu reprezintă plata preotului, ci o donație benevolă, în funcție de cât poate familia, prin care creștinii susțin și material propria Biserică. Donațiile credincioșilor reprezintă singurul ajutor financiar prin care se susține administrativ parohia noastră.

 

Simbolul credinței (Crezul)

 

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul,

Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,

născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire

S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om;

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat;

Şi a înviat a treia zi după Scripturi;

Şi S-a înălțat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui;

Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor;

Și viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Pentru a va verifica dacă aveți cele necesare salvați lista noastră apăsând pe buton

Botezul despre
Checklist
bottom of page