top of page
SER_2329.jpg

Maslul

Ce este Maslul?

În tradiția Bisericii Ortodoxe, Taina Sfântului Maslu ocupă un loc deosebit, având rolul de a aduce vindecare atât trupească, cât și sufletească credincioșilor. Această taină reprezintă manifestarea iubirii lui Dumnezeu prin mijlocirea harului Sfântului Duh, oferind alinare și întărire în momentele de încercare sau de boală.

 

Originea acestei taine este una biblică. Apostolul Iacob spune: "Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Și rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, și Domnul îl va ridica" (Iacov 5,14-15). Prin aceste cuvinte, se subliniază importanța rostirii rugăciunii pentru vindecare și rolul esențial al preoților în administrarea acestei taine.

 

Slujba Sfântului Maslu îmbină lecturi biblice, rugăciuni specifice și ungerea cu untdelemn sfințit a credinciosului, simbolizând vindecarea prin harul divin.

 

Este demn de remarcat că, în timp ce alte taine, precum Botezul sau Cununia, se săvârșesc o singură dată în viața unui credincios, Taina Maslului poate fi repetată ori de câte ori este nevoie. Deși este adesea asociată cu momentele de boală sau cu apropierea sfârșitului vieții, această taină nu este rezervată exclusiv pentru aceste situații. Ea poate fi primită ca o purificare sufletească sau ca o fortificare în fața unor încercări sau dificultăți.

 

Trebuie menționat și un alt aspect important, anume, ca încă din vechime, o raportare corectă la Taina Sfântului Maslu trebuie să includă curățirea de păcate prin Taina Spovedaniei și, mai ales, Sfânta Împărtășanie administrată celui aflat în suferință. Slujba Sfântului Maslu nu trebuie privită ca un act magic, ci o manifestare și o împlinire a învățăturii biblice de a ne ruga cu stăruință pentru cei bolnavi.  

Pe scurt, Taina Sfântului Maslu reprezintă un pod între cer și pământ, o modalitate prin care credincioșii pot accesa dragostea și mila lui Dumnezeu, obținând alinare în fața suferințelor fizice și spirituale. Aceasta subliniază viziunea ortodoxă a legăturii profunde dintre trup și suflet, dintre dimensiunea fizică și cea spirituală a existenței umane.

bottom of page