top of page
SER_3815.jpg

Parastasul

Ce este Parastasul?

Profundă și plină de semnificație, slujba parastasului are ca scop rugăciunea pentru cei adormiți întru Domnul. Prin intermediul ei ne exprimăm compasiunea pentru cei dragi ai noștri plecați dincolo, ne întărim pe noi înșine, dar – mai presus de toate – ne rugăm Bunului Dumnezeu să le ierte păcatele și să-i primească în Împărăția Sa.

Originea parastasului se regăsește în practica primelor comunități creștine, care păstrau vie amintirea celor decedați prin rugăciuni și ofrande. Această tradiție a evoluat de-a lungul secolelor, dând naștere la forma actuală a slujbei parastasului, ce combină elemente liturgice, scripturale și tradiționale.

 

Slujba parastasului este structurată în jurul unor rugăciuni deosebit de profunde, în care se cere lui Dumnezeu să primească sufletul celui adormit în "locul luminii, locul verdeții și locul odihnei", unde nu există durere, întristare sau suspin. Aceste rugăciuni sunt însoțite de citiri din Sfânta Scriptură, care aduc aminte de promisiunea învierii și a vieții veșnice.

 

Un element distinctiv al parastasului este „coliva”, o mâncare realizată din grâu fiert, care simbolizează învierea și viața veșnică. Grâul, ca sursă de viață, amintește de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: "Dacă grăuntele de grâu, căzând pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă" (Ioan 12, 24). Prin acest simbolism, Biserica ne reamintește realitatea învierii și a re-întâlnirii cu Dumnezeu.

Sensul Slujbei Parastasului

 

Parastasul nu are doar un rol de a aduce alinare și consolare celor rămași în viață, ci și de a întări legătura dintre cei vii și cei adormiți, subliniind comuniunea tuturor membrilor Bisericii, a celor de pe pământ (Biserica Luptătoare) și a celor plecați dincolo (Biserica Triumfătoare). Aceasta scoate în evidență înțelegerea ortodoxă a Bisericii ca trup mistic al lui Hristos, în care toți membrii ei sunt strâns legați unii de alții – în dragoste și rugăciune – dincolo de limitările naturale.

 

În concluzie, parastasul în Biserica Ortodoxă nu este doar o simplă ceremonie funerară, ci o profundă manifestare a speranței creștine în înviere și viața veșnică, o reafirmare a legăturii dintre cei vii și cei plecați și o declarație de iubire pentru cei dragi ai noștri.

Pentru săvârșirea acestei slujbe, vă rugăm să ne contactați cu cel puțin o săptămână înainte.

bottom of page